پمپ

پمپ آب چيست؟

پُمپ يا تُلُمبه (به انگليسي: Pump) وسيله‌اي است كه به روش مكانيكي، مايعات را جابجا مي‌كند. پمپ‌ها بر اساس مكانيسم جابجايي سيالات به سه گروه عمده تقسيم مي‌شوند: بالابر مستقيم (Direct Lift)، جابجايي (Displacement) و گرانشي.
پمپ‌ها كاربردهاي فراواني در صنعت و حتي در وسايل نقليه دارند. مانند پمپ بنزين يا پمپ آب خودرو تا پمپ‌هاي بزرگ براي پر كردن حوضچه‌هاي تعمير كشتي. تلمبه‌هاي رايج و قديمي شامل تلمبه باد براي باد كردن چرخ دوچرخه، موتور سيكلت يا تاير خودرو و همچنين تلمبه‌هاي دستي كه آب يا سوخت را از مخزني (مانند چاه آب) با مخزن‌هاي ديگر منتقل مي‌كنند، مي‌شود.

تعريف پمپ:

به‌ طور كلي پمپ به دستگاهي گفته مي‌شود كه انرژي مكانيكي را از يك منبع خارجي گرفته و به سيالي كه از آن عبور مي‌كند، انتقال دهد. در نتيجه، انرژي سيال پس از خروج از اين دستگاه (پمپ) افزايش مي‌يابد. در پمپ‌ها تغييرات انرژي سيال همواره به صورت تغيير فشار سيال مشاهده مي‌گردد. از پمپ‌ها براي انتقال سيال به يك ارتفاع معين يا جابجايي آن در يك سيستم لوله‌كشي يا هيدروليك براي انجام كار مانند بالابرهاي هيدروليكي استفاده مي‌نمايند. به عبارت كلي تر، پمپ دستگاهي است كه سيالات غيرقابل تراكم را از يك نقطه به نقطه‌اي ديگر جابجا مي‌نمايد.

انواع پمپ:

پمپ‌ها داراي انواع مختلفي هستند. دسته‌بندي‌هاي گوناگون، پمپ‌ها را بر پايه ويژگي‌هاي گوناگون طبقه‌بندي مي‌كنند. در يكي از رايج‌ترين اين طبقه‌بندي‌ها، برپايه نحوه انتقال انرژي از پمپ به سيال، پمپ‌ها به دودسته تقسيم مي‌شوند:

پمپ‌هاي ديناميكي: در اين پمپ‌ها انتقال انرژي به سيال به‌طور دايمي است. انواع پمپ‌هاي ديناميكي عبارت اند از:
گريز از مركز (Centrifugal)
جريان محوري (Axial)

پمپ‌هاي جابجايي مثبت: در اين پمپ‌ها انتقال انرژي به سيال به صورت متناوب يا پريوديك صورت مي‌پذيرد. انواع پمپ‌هاي جابجايي مثبت عبارت اند از:
رفت و برگشتي (Reciprocating)
دوار (Rotary)

پمپ‌هاي ديناميكي:

پمپ گريز از مركز
پمپ گريز از مركز بر اساس تبديل انرژي جنبشي سيال به فشار ايستا كار مي‌كند. اين عملكرد به وسيلهٔ قانون برنولي توصيف مي‌شود. قاعده عملكرد پمپ گريز از مركز را مي‌توان با ملاحظه تأثير تكان دادن يك سطل آب بر روي يك مسير دايره‌اي شكل توسط يك طناب، نشان داد. نيرويي كه آب را به كف سطل فشار مي‌دهد، نيروي گريز از مركز است. اگر يك سوراخ در كف سطل تعبيه شود، آب از طريق اين سوراخ جريان مي‌يابد. از اين گذشته اگر يك لوله ورودي در بالاي سطل تعبيه شود، جريان آب به بيرون سوراخ منجر به توليد يك خلاء موضعي در داخل سطل خواهد شد. اين خلاء آب را از يك منبع در سمت ديگر لوله ورودي به داخل سطل خواهد كشيد. بدين روش يك جريان پيوسته از منبع و به بيرون سطل به وجود مي‌آيد.
در رابطه با پمپ‌هاي گريز از مركز، سطل و سرپوش آن متناظر با قاب پمپ، سوراخ و لوله ورودي متناظر با ورودي و خروجي پمپ هستند و طناب و بازو متناظر كار پروانه را انجام مي‌دهد.
پمپ گريز از مركز پمپي است كه از يك پروانه گردان براي افزايش فشار يك سيال استفاده مي‌نمايد. پمپ‌هاي گريز از مركز عموماً براي جابجا كردن سيال از طريق يك سيستم لوله‌كشي كاربرد دارد. سيال در امتداد يا نزديك محور چرخان وارد پروانه پمپ گشته و به وسيلهٔ اين پروانه شتاب مي‌گيرد و به سرعت به سمت بيرون و به داخل يك پخش‌كننده يا محفظه حلزوني جريان مي‌يابد كه از آنجا به درون سيستم لوله‌كشي پائين جريان خارج مي‌گردد.
تيغه‌هاي روي پروانه به‌طور تصاعدي از مركز پروانه پهن مي‌شوند كه سرعت را كاهش داده و فشار را افزايش مي‌دهد. اين امكان به پمپ گريز از مركز اجازه مي‌دهد تا جريان‌هاي پيوسته با فشار بالا ايجاد نمايد.
پمپ‌هاي سانتريفوژ داراي يك محفظه هستند كه حلزوني شكل است و پوسته يا كِيسينگ ناميده مي‌شود و درون آن يك يا چند چرخ قرار دارند كه روي يك محور (شفت) نصب شده‌اند. هر چرخ مجهز به تعدادي پره مي‌باشد. انتقال انرژي به سيال در اين قسمت انجام مي‌شود. براي اينكه از محل خروج شفت از كِيسينگ پمپ سيالي خارج نشود و اصطلاحاً نشتي به خارج نداشته باشيم از ابزاري به نام مكانيكال سيل استفاده شده‌است. نكته بسيار مهم در مورد اين نوع پمپ‌ها هواگيري يا پرايم كردن پمپ پيش از روشن كردن آن‌ها مي‌باشد. يعني پس از لاين آپ نمودن پمپ و اطمينان از ورود سيال به داخل پمپ، بايد از خروج كامل هوا يا گاز حبس شده در داخل پمپ نيز اطمينان حاصل نمود. از اين نوع پمپ‌ها در ابعاد و اندازه‌هاي مختلف براي مصارف گوناگون ساخته مي‌شوند.

پمپ محوري:

اين نوع پمپ‌ها داراي پروانه باز مي‌باشند كه اين نوع پروانه براي توليد دبي بيشتر و هد كمتر كاربرد دارد.

پمپ‌هاي جابجايي مثبت:

پمپ‌هاي رفت و برگشتي
اين نوع پمپ‌ها وسايلي هستند كه انتقال انرژي از آن‌ها به سيال به صورت پريوديك و دوره‌اي مي‌باشد. نيروي محركه اين نوع پمپ‌ها نيز غالباً توسط موتورهاي الكتريكي تأمين مي‌گردد. در اين نوع پمپ‌ها حركت چرخشي ميل لنگ تبديل به حركت رفت‌وآمدي پيستوني در يك سيلندر مي‌شود. با عقب رفتن پيستون در سيلندر ايجاد مكش شده و در نتيجه مايع از طريق يك شير ورودي داخل سيلندر مي‌گردد. با حركت پيستون به طرف جلو دريچه ورودي بسته و مايع از طريق شير خروجي به خارج هدايت مي‌گردد. شيرهاي ورودي و خروجي يكطرفه بوده و طوري ساخته شده‌اند كه در مراحل رفت‌وآمد پيستون، از ورود مايع داخل سيلندر به قسمت كم فشار و بالعكس ممانعت شود. اگر به جاي پيستون، پلانجري در داخل سيلندر رفت‌وآمد كند در اين حالت به آن پمپ پلانجري مي‌گويند. در ضمن چنانچه پلانجر ديافراگمي را حركت دهد پمپ از نوع ديافراگمي است. فرق ميان پيستون و پلانجر در اين است كه طول سر پيستون كوتاه‌تر از مسافتي است كه پيستون درون سيلندر طي مي‌نمايد، در حالي كه طول پلانجر بيشتر از طول مسافت طي شده توسط آن در داخل سيلندر مي‌باشد. از طرفي در پمپ‌هاي پيستون از حلقه يا رينگي جهت آب‌بندي پيستون و سيلندر استفاده شده‌است كه روي بدنه پيستون قرار گرفته و همراه آن حركت مي‌كند، در حاليكه در پمپ‌هاي پلانجري اين رينگ روي سيلندر قرار دارد و ثابت است. اين پمپ‌ها معمولاً كم ظرفيت هستند ولي فشار خروجي سيال را مي‌توانند تا مقدار زيادي افزايش دهند؛ بنابراين از اين پمپ‌ها در جاهايي كه نياز به جابه‌جا كردن سيالي با حجم كم ولي فشار بالا مي‌باشد استفاده مي‌كنند. در ضمن بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه جريان سيال در اين پمپ‌ها به صورت غير يكنواخت مي‌باشد. نكته بسيار مهم در مورد اين پمپ‌ها آن است كه هرگز نبايد آن‌ها را در حاليكه شير خروجي پمپ (ديسشارژ پمپ) بسته‌است روشن نمود.

پمپ‌هاي چرخ دنده‌اي (Gear Pumps):
اين پمپ‌ها نوعي از پمپ‌هاي دوراني يا روتاري مي‌باشند. پمپ‌هاي چرخ‌دنده‌اي از دو قسمت متمايز تشكيل شده‌اند، يكي قسمت جداره ثابت و ديگري قسمت دوار كه شامل يك محور گردان با چرخ دنده مي‌باشد. در پمپ‌هاي چرخ دنده‌اي مقداري مايع بين دنده‌هاي چرخ دنده پمپ به اصطلاح به تله مي‌افتد و در اثر چرخيدن چرخ دنده‌ها اين مايع به قسمت خروجي پمپ رانده مي‌شود. اين پمپ‌ها به گونه‌اي ساخته مي‌شوند كه در آن‌ها فاصله ميان اجزاء گردنده و جداره ثابت بسيار كم مي‌باشد. پمپ دنده اي نمونه هاي كوچك و ساده اي هستند كه داراي قطعات محرك كمي مي باشند. اين مدل از پمپ ها فشار توليدي كمتري نسبت به پمپ هاي برگشتي توليد مي كنند. همچنين دبي جريان سيال اين مدل از پمپ ها كمتر از پمپ هاي گريز از مركز است. اما فشار خروجي بيشتري را نسبت به پمپ هاي گوشه اي و پره اي توليد مي كند. پمپ هاي دنده اي براي سيالات با ويسكوزيته بالا مناسب مي باشد.

كاربرد اين پمپ‌ها براي جابه‌جايي مايع با حجم كم و فشار متوسط مي‌باشد. نكته مهم در مورد اين پمپ‌ها آن است كه هرگز نبايد آن‌ها را در حاليكه شير خروجي پمپ (ديسشارژ پمپ) بسته‌است روشن نمود؛ چرا كه در اين حالت، اگر هيچ شير اطميناني در مسير ديسشارژ پمپ وجود نداشته باشد، يا خود پمپ از بين مي‌رود يا اينكه لوله ديسشارژ مي‌شكند.

نحوه عملكرد پمپ دنده اي:
در پمپ دنده داخلي دو عضو گردنده وجود دارد. اين دو عضو گردنده وظيفه‌دارند تا جرياني يكنواخت و بدون پالس ايجاد كنند. به همين علت است كه سرعت كاركرد اين نوع از پمپ دنده‌اي پايين‌تر است. يكي از ويژگي‌هاي پمپ دنده‌اي داخلي اين است كه به‌صورت خودمكش كار مي‌كند. همچنين امكان كاركرد خشك اين نوع پمپ نيز وجود دارد. البته زمان كاركرد خشك پمپ دنده‌اي داخلي نبايد از زماني كوتاه فراتر رود. از مهم‌ترين ويژگي‌هاي پمپ دنده‌اي داخلي اين است كه اين نوع پمپ در دو جهت كار مي‌كند. در نتيجه هم به‌عنوان تخليه يك مخزن مورد استفاده قرار مي‌گيرد هم به عنوان پمپ پركننده آن. همچنين اين نوع از پمپ دنده‌اي براي سيالات مختلف با ويسكوزيته بالا كاربرد دارد.

يكي از نكات مهمي كه در هنگام خريد پمپ دنده‌اي بايد مورد توجه قرار گيرد، تعمير و نگهداري پمپ است. تعمير پمپ دنده داخلي بسيار ساده است. در نتيجه نگهداري از اين پمپ هزينه كمتري براي مجموعه به همراه خواهد داشت. كاربرد اين نوع پمپ هم براي سيالات رقيق مثل انواع روغن و هم براي سيالات غليظ مثل شكلات، چسب و حتي آسفالت است. انواع صابون‌ها، رزين‌ها، روانكارها، مواد غذايي مختلف مثل شكلات و كره بادام‌زميني و انواع رنگ‌ها با استفاده از اين پمپ قابل‌جابه‌جايي است.


برچسب‌ها: پمپ آب، پمپ خانگي، موتور آب، پمپ،

بازدید:

فلومتر

فلومتر چيست؟

فلومتر دستگاهي است كه براي اندازه گيري جرم يا حجم مايعات و گازها به كار مي رود. بسته به نوع صنعت فلومتر را با اسم هاي متعددي مي شناسند: شاخص جريان، جريان متر، سنسور جريان سنج و …..
با اين حال تمامي موارد نام برده شده، جريان را اندازه ميگيرند. فلومتر را مي توان براي اندازه گيري مايعات و بخار به كار روند.
يا اينكه مي توان آن را در لوله ها براي اندازه گيري جريان مايعات يا گازها به كار برد. بهبود دقت، صحت و رزلوشن مهمترين مزاياي يك فلومتر خوب هستند.
هر فلومتر شامل يك قسمت اصلي و يك ترنسديوسر يا ترانسميتر مي شود. ترانسديوسر مايعي را كه از قسمت اصلي عبور مي كند حس مي كند. سپس يك سيگنال قابل استفاده با استفاده از سيگنال خام اوليه توليد مي كند.
اين اجزا معمولا تركيبي استفاده مي شوند، بنابراين سطح سنج ممكن است از چند دستگاه تركيبي تشكيل شده باشد.

كاربردهاي فلومتر:

پردازش شيميايي
سيستم هاي فاضلاب
كنترل فرآيند
سيستم هاي روغن كاري
سيستم هاي خورشيدي
خطوط تخليه
تست پمپ

انواع فلومترها:

الكترومغناطيسي
التروسونيك
توربيني
Vortex Shedding
Target
سطح متغير
Venturi
و …

كدام مدل از فلومترها بهتر هستند؟

فلومتري نيست كه براي تمامي كاربردها مناسب باشد. بنابراين در هنگام انتخاب فلومتر مناسب شما بايد از تكنولوژي اندازه گيري استفاده كنيد كه نيازهاي صنايع را پوشش دهد.
معمولا مدل هاي مختلف ويژگي هاي متفاوتي دارند كه دانستن مشخصات هر مدل مهم است.

مواردي كه در انتخاب فلومتر بايد در نظر بگيريد:

براي اندازه گيري مايع يا گاز به كار مي رود؟
حداكثر و حداقل جريان چقدر است؟
چه دقتي نياز است؟
دما و ويسكوزيته مايع چقدر است؟
سيال با متريال به كار رفته در ساخت فلومتر سازگار است؟
حداكثر فشار چند است؟
چه مقدار افت فشار مجاز است؟
آيا فلومتر در محيط خطرناك نصب مي شود كه ممكن است گازهاي منفجره در آن وجود داشته باشد؟
جريان سيال خروجي پيوسته است يا گسسته؟
چه نوع سيگنال خروجي نياز است؟

 


برچسب‌ها: فلومتر،اندازگير،دبي سنج،

بازدید:

ضد رسوب

ماده ضد رسوب DM چيست؟

ماده DM جهت جلوگيري از تشكيل رسوب و خوردگي در دستگاه هاي صنعتي نظير بويلرها، برج هاي خنك كننده و ديگ هاي بخار استفاده مي شود. پايه تركيبي اين ماده از فسفات هاي معدني بوده كه به منظور از بين بردن سختي كل آب بويلر (بعضي از املاح همچون سيليس، باريم و كربناتها از دستگاه­ هاي سختي گير سديمي عبور مي نمايد و به علت بالا رفتن غلظت آب در عمليات تبخير، اين سختي در بعضي از بويلرها حتي به بيش از 300PPmخواهد رسيد)، حذف اكسيژن محلول در آب و افزايش استحكام فلزي لوله هاي آتشخوار (اين لوله ها به علت تغييرات دما در داخل و خارج لوله ها دائماً در حال انقباض و انبساط مي باشند و به مرور زمان تنش خستگي لوله ها از نمودار تنش و كرنش رد شده و دچار مشكلاتي همچون خروج از والس، پارگي و باز شدن شكاف مي شوند)، مورد استفاده قرار مي گيرد.


برچسب‌ها: ضد رسوب،

بازدید:

فيلتر پرس

آبگيري به روش فيلتر پرس:
آبگيري به روش فيلتر پرس يك فرايند ناپيوسته (Batch) مي باشد كه در آن آبگيري از طريق خارج كردن آب از لجن در فشار بالا صورت مي پذيرد. حاصل اين فرايند كيك لجن مي باشد كه در مقايسه با ديگر تكنولوژي هاي موجود از ميزان مواد جامد بالاتري برخوردار خواهد بود كه مقدار آن تا 50 درصد مواد جامد نيز مي تواند برسد. فيلتر پرس از يك سري صفحات پلي آميد يا پروپيلن تو رفته تشكيل شده است.

از مهمترين مزاياي استفاده از دستگاه فيلتر پرس مي توان به موارد زير اشاره كرد:

- سهولت در كاربرد
- هزينه تعمير و نگهداري فوق العاده كم
- راندمان بالا و قابل توجه

اجزا دستگاه فيلترپرس :

شاسي دستگاه فيلترپرس
- صفحه دستگاه فيلترپرس
- قاب دستگاه فيلترپرس
- جك دستگاه فيلترپرس
- يونيت هيدروليك دستگاه فيلترپرس

انواع فيلترپرس:

دستگاه هاي فيلترپرس به دو دسته فيلترهاي اتوماتيك و غير اتوماتيك تقسيم مي شوند؛كه به برخي مزايا و معايب آنها اشاره مي شود.
- فيلترهاي اتوماتيك نيازمند به نيروي متخصص مي باشد اما فيلتر هاي دستي اينگونه نيست.

- فيلترهاي اتوماتيك به علت اضافه نمودن سيستم اتوماسيون از پيچيدگي بالايي برخوردار مي باشند و به علت داشتن قطعات متحرك در معرض استهلاك بالاتر و نگهداري گرانتري مي باشد؛به همين دليل در فرآيندهايي كه كيك (لجن جامد) از آلايندگي خطرناك برخوردار مي باشد (زباله هاي اتمي،فاضلاب هاي شيميايي خطرناك (فاضلاب آبكاري،چرم سازي و...) و لجن هايي كه در حين جداسازي از خود گازهاي خطرناك متصاعد مي كنند) استفاده مي شود.

در فاضلاب هاي انساني (شهري) و فاضلاب هاي صنعتي (شهرك هاي صنعتي) به علت معمولي بودن كيك فيلترپرس (لجن جامد) نياز به فيلتر اتوماتيك نمي باشد.

مقايسه فيلترپرس با ساير دستگاه ها :

فيلترپرس به علت نداشتن قطعات گردنده داراي استهلاك پايين و دوام بالا مي باشد.
- سهولت كاركرد؛درفيلترپرس نياز به نيروي انساني متخصص نمي باشد.
- درصد خشكي كيك نسبت به ساير ماشين آلات(سانتريفيوژ و دكانتور)بالاتر مي باشد و كيك خروجي كاملا به شكل جامد مي باشد و قابل بسته بندي و حمل آسان مي باشد.
-هزينه نگهداري سانتريفيوژ و دكانتور به علت داشتن قطعات متحرك دور بالا (3000 دور به بالا) بسيار بالا مي باشد و جهت نگهداري قطعات نگهدارنده نياز به نيروي متخصص و نگهداري دقيق مي باشد.
- كيك خروجي از دكانتور و سانتريفيوژ معمولا از درصد خشكي پايين تري نسبت به فيلترپرس برخوردار مي باشد.

موارد كاربرد فيلترپرس:

- آبگيري از لجن توليدي در فرآيندهاي تصفيه آب و فاضلاب در تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري و صنعتي
- خطوط توليد صنايع شيميايي مانند اسيد فسفريك و ..
-كارخانجات داروسازي
- خطوط توليد مواد غذايي مانند خطوط توليد سركه، آبليمو ، تصفيه شكر، قند، عسل و شيره خرما و...
-كارخانجات روغنهاي خوراكي و صنعتي مثل تصفيهخانه‌ هاي روغن زيتون و روغنهاي سوخته و ...
-كار‌خانه هاي معدني مثل خطوط توليد فلزات سرب، روي، مس و ...
- خطوط توليد سنگهاي ساختماني و كارخانجات توليد كاشي و سراميك
- تصفيه پسماند فرايندهاي آبكاري و پوشش دهي
- صنايع كاغذ سازي، چرم سازي و...

موارد كاربرد فيلتر پرس با پليت ممبراني:

- در صنايعي‌كه خود كيك جامد داراي ارزش اقتصادي بوده و قرار باشد مورد استفاده و بازيافت قرار گيرد.
- در مواقعي ‌كه سوسپانسيون مورد نظر قابل فيلتر كردن نيست و يا به سختي فيلتر مي‌گردد.
- در صورتي‌كه كيك توليدي دستگاه قرار است فرآوري گردد تا محصول توليد شود.
- در شرايطي ‌كه لازم است كيك توليدي دستگاه كاملا همگن و يكنواخت باشد.

نظير ساير روشهاي آبگيري از لجن، در روشهاي فيلتر پرس و فيلتر پرس غشايي نيز مي توان از مواد شيميايي مختلف نظير پلي الكتروليت و آهك جهت بالا بردن راندمان حذف آب از لجن استفاده نمود.
شركت ابنيه پايدار سبز همچنين اقدام به طراحي و ساخت پكيجهاي تزريق مواد شيميايي و خصوصا پكيج تزريق پلي الكتروليت نموده است كه در كنار سيستمهاي آبگيري از لجن، آماده تحويل به مشتريان محترم مي باشد.

 


برچسب‌ها: فيلتر پرس،

بازدید:

آنتراسيت

آنتراسيت (Anthracite) چيست؟

آنتراسيت (Anthracite)، زغاليست سخت، سياه و براق كه داراي حداقل مقدار آب و مواد فرار و بيشترين مقدار كربن (بين 75 الي 95 درصد) مي باشد.كاني آنتراسيت علي رغم دارا بودن مقدار زياد كربن، به سختي مشتعل مي شود و وقتي مي سوزد، شعله آبي كوتاه و بدون دود دارد و آخرين فرآورده تغيير و تبديل مواد گياهي از طريق سلسله مراحل زغال نارس، ليگنيت (lignite) و زغال بيتومينه (Bituminous) است. در سال 2010 مقدار توليد آن در كل جهان برابر 670 ميليون تن بوده است.

تفاوت كربن اكتيو و آنتراسيت در تصفيه آب چيست؟

بستر آنتراسيت در فيلتر شني و فيلترهاي پيش تصفيه آب و فاضلاب جهت جداسازي مواد معلق به كار گرفته مي شود كه معمولا بخاطر مراحل تصفيه شيميائي پيشين و افزودن مواد شيميائي درشت گرديده و بخاطر سايز بزرگشان قابل جداسازي توسط سنگ هاي آنتراسيت مي باشند. منافذ بيروني زغال سنگ آنتراسيت بسيار كوچك است لذا جذب مولكولي آن ضعيف بوده و توانايي حذف بسياري از مولكول هاي مزاحم در آب (مانند روغني و مواد فرار) را ندارد. كربن اكتيو گرانولي (GAC) بخاطر بافت فراوري شده خود، توانائي جذب عمقي (Absorption) را داشته و مي تواند بو، موادآلي و روغني را به خوبي حذف نمايد. اين جذب عمقي باعث مي گردد كه صرفا با شستشوي معكوس در فيلترها امكان پاك سازي كربن اكتيو ميسر نگردد، اما آنتراسيت كه صرفا جذب سطحي دارد (Adsorption)، معمولا به راحتي دربكواش پاك سازي مي گردد.
ارتفاع بستر فيلترهاي شني و فيلترهاي شني-آنتراسيت همواره پس از چندين مرحله بكواش (شسشتوي معكوس) كاهش مي يابد. در فيلترهاي شني تحت فشار، معمولاً افت ارتفاع بستر كمتر است و در صورت طراحي خوب، اين افت ارتفاع به حدود 1 الي 2 درصد كل ارتفاع بستر در يك سال مي رسد (در عمل حدود 5%).
اما در فيلترهاي دو بستره، معمولاً فرار آنتراسيت به ميزان 5 الي 7 درصد ارتفاع در سال اتفاق مي افتد (در عمل حدود 10 درصد). هرچه قطر و دانسيته آنتراسيت بيشتر باشد (مثلاً قطر 2-3 ميليمتر و دانسيته نزديك به 900kg/m^3 براي آنتراسيت)، احتمال فرار بستر آنتراسيت در هنگام شستشوي معكوس (بكواش) كمتر خواهد بود. البته طبق رابطه استوكس، تأثير قطر دانه ها بسيار بيشتر از تأثير دانسيته آنتراسيت يا سيليس مي باشد.

كاربرد آنتراسيت در تصفيه آب چيست و چگونه استفاده مي شود؟

كارايي آنتراسيت در تصفيه آب و فاضلاب، عملاً حد واسط ميان سيليس و كربن اكتيو (زغال فعال) مي باشد. بايستي توجه داشت كه سيليس يك ماده معدني خالص و كربن اكتيو يك محصول گياهي فراوري شده مي باشد و آنتراسيت زغال طبيعي است كه به عنوان يك كاني از زمين و معادن موجود برداشت شده و پس از خرد شدن، آسياب شدن و بعضاً شسته شدن، بسته بندي و مصرف مي گردد. اين ماده قادر است كدورت، آهن، منگنز، كلرآزاد، كروم و فلزات سنگين، مواد آلي (فنل و...) و چربي و روغن را از آب حذف و يا ميزان آنرا كاهش دهد و معمولاً به همراه سيليس و گارنت (Garnet) در فيلترهاي دو يا چند بستره (Dual Media Filters) (Multi Media Filters) مورد استفاده قرار مي گيرد. طراحي كلي فيلترهاي دو يا چند بستره نظير فيلترهاي شني تحت فشار بوده وليكن در دانه بندي و شستشوي معكوس ملاحظات ويژه اي بايستي صورت پذيرد. غير از تصفيه آب، از آن مي توان به عنوان سوخت در نيروگاهها، صنايع فولادسازي و سوخت درخانه هاي روستايي استفاده نمود.

چگونه از ميزان خلوص كربن در آنتراسيت مطلع شويم؟

در آزمايش ميزان كربن آنتراسيت، بايستي دقت داشت كه محتوي كربن (Carbon Content) با كربن ثابت (Carbon Fix) يا كربن كربن فيكس فرق دارد. ممكن است محتوي كربن يك آنتراسيت بالا باشد اما به علت وجود مواد فرار، مقدار كربن ثابت / كربن فيكس كمتر از 90 درصد باشد.
معادن آنتراسيت در ايران بيشتر در نواحي مركزي (شاهرود)، آذربايجان شرقي و غربي، كرمان و خراسان (طبس) وجود دارند. متوسط ميزان كربن در معادن آنتراسيت ايران حدود 75درصد مي باشد كه بر حسب ناحيه استحصال ممكن است بين 70 تا 78 درصد تغيير نمايد. علي رغم ادعاي برخي از معادن مبني بر بالا بودن درصد كربن آنتراسيت (كربن بالاي 80درصد)، با ارسال نمونه آنتراسيت اين معادن به آزمايشگاه هاي معتبر و انجام آناليز اندازه گيري كربن به روش استاندارد (مطابق استانداردهاي ASTM، DIN & AWWA)، بارها و بارها كذب بودن اين ادعاها در آزمايشگاه روشن شده است.

 


برچسب‌ها: انتراسيت،

بازدید:

رسوب زدا

رسوب زدا (Descaler) يا ديسكلر چيست؟

همچنان شناخته شده با نام هاي: دي اسكلر، رسوب زدا، رسوب گير اسيدي، ديسكلر اسيدي. آب، همواره از به صرفه ترين و مورد استفاده ترين سيالات در صنعت تاسيسات و تجهيزات سرمايشي و گرمايشي، بوده است. مشكل اين است كه بخاطر وجود املاح معلق و محلول در آب، به مرور زمان بر روي سطوح، رسوباتي شكل مي گيرند كه به طرز قابل توجهي بازدهي كار ما را پايين مي آورند. كاربرد اصلي اسيد ديسكلر، جدا سازي و حل مجدد اين رسوب ها در آب مي باشد.

رسوب چيست؟

لايه اي پيوسته و چسبنده كه به سطوح بدنه لوله ها و محفظه هايي كه با آب و وسايل حرارتي در تماس مي باشد، را رسوب مي نامند. اين لايه ها با گذشت زمان، جلوي لوله ها و مجاري عبوري آب را مي گيرند كه موجب آسيب رساني به تجهيزات و كاهش بهره وري مي شود. به طور كلي، رسوب ها معمولا يا بر اثر ته نشيني جامدات معلق در مايع، و يا بلورسازي مواد معلق در آب، مطابق شكل ذيل، شكلمي گيرند.

وجود رسوب در تجهيزات، عموما مشكلات زير را به بار خواهند آورد:

- توانايي انتقال حرارت دستگاه به شدت پايين مي آيد.
- به علت كاهش سطح مقطعي داخلي لوله ها، جريان خروجي ما نيز كاهش مي يابد.
- بازده توليد پايين مي آيد در حالي كه ميزان مصرف مواد اوليه بالا مي رود.
- عمر مفيد لوله ها و مخازن كاهش مي يابند كه موجب افزايش در نياز به تعويض آن ها مي گردد.

رسوب هاي آب، عمدتا در خود حامل نمك هاي كلسيم (CaCO3) و منيزيم (MgCO3) مي باشند كه پس از واكنش با اسيد ديسكلر، در آب حل گشته و لوله را باز مي نمايند.

كاركرد ديسكلر:

ديسكلر ها عمدتا، بر پايه ي اسيدكلريدريك HCl مي باشند كه معمولا با خلوص 25 تا 33%، پيدا مي شود. خود اين اسيد، به نام هاي اسيد دي اسكلر و جوهر نمك نيز شناخته مي شود.
در ديسكلر ها، به طور كلي، از يك اسيد بازدارنده (Inhibited acid) و يك تر كننده (Surfactant) استفاده مي شود. ماده ي بازدارنده، به منظور عدم خوردگي فلزات توسط اسيد، و تر كننده به منظور بهبود نفوذ پذيري ديسكلر در رسوبات، مورد استفاده قرار مي گيرند.

مزايايي كه استفاده از يك ديسكلر براي ما به ارمغان مي آورد:

- خطري براي محيط زيست ندارد.
- در اسمز معكوس، نسبت به ديگر مواد استفاده شده، عملكرد بهتري دارد.
- اكسيد كننده ها اثري بر روي آن ندارند.
- مقدار چشم گيري از رسوبات را حذف مي نمايد.

انواع ديسكلر:

- اسيد ديسكلر 25%؛ كه ديسكلر عادي شمرده مي شود.
- اسيد ديسكلر 33%؛ كه ديسكر خاص شمرده مي شود.
- اسيد ديسكلر ويژه به همراه بازدارنده (اينهيبيتور) .
- اسيد ديسكلر پودري.
- اسيد ديسكلر بدون بو.

 


برچسب‌ها: رسوب زدا،ديسكيلر،ديسكر،

بازدید:

اسمز معكوس

اسمزمعكوس (Reverso Osmosis) چيست؟

اسمز معكوس (Reverse Osmosis)، يا به طور اختصار RO، يك تكنولوژي است كه تقريبا در هر صنعتي كه احتياج به تفكيك مواد حل شده از حلال باشد (معمولا حلال آب است) عموميت پيدا كرده است. متداولترين مورد استفاده RO در تهيه آب خاص است. در صنعت، جهت تهيه آب DM و تصفيه فاضلاب بهداشتي استفاده زيادي از RO مي شود. فرآيند RO در تهيه آب آشاميدني از طريق نمك زدايي آب دريا و حتي بهبود مزه ي آب از طريق حذف آلودگي هاي مضر، مورد استفاده قرار مي گيرد.
مواد محلول، شامل انواع نمك ها، مواد آلي مانند شكر يا روغن هاي محلول در آب مي شوند. ماده حل شده (كه دراري غلظت كمتر) به دليل نيروي جاذبه مولكولي كه توسط حلال (كه داراي غلظت بيشتري است) اعمال مي شود، به صورت محلول باقي مي ماند. در منابع آب شهر، بالاترين غلظت مواد حل شده مربوط به انواع نمك ها است.
اسمز معكوس، يكي از روش هاي اساسي تصفيه آب است كه در ساخت نيمه هادي ها، تجهيزات پزشكي و صنايع دارويي مورد استفاده قرار مي گيرد. همچنين آب خالص تهيه شده با استفاده از اين روش در عمل دياليز و نيروگاه ها مورد استفاده قرار مي گيرد. اين تكنولوژي نيز در تصفيه فاضلاب و حتي تغليظ محلول هاي نمكي در صنايع غذايي كاربرد دارد.
استفاده از RO در مصارف خانگي (حتي در آشپزخانه و سرويس هاي بهداشتي) عموميت پيدا كرده است و به همين دليل به يك عبارت خانگي تبديل شده است. در اين كاربرد و بسياري از كاربردهاي ديگر، در سيستم RO از فيلترهايي كه داراي منافذ بي نهايت ريز هستند استفاده مي شود. بايد باور كرد كه قطر اين منافذ از µm 0.001 كوچكتر است (قطر موي سر انسان بيش از 30 است). اين فيلترها RO را قادر به تفكيك جامدات معلق، ذرات بسيار ريز و ذرات Endotoxin (ذرات بسيار ريز كه با صنايع داروسازي مرتبط هستند) مي سازد.
موفقيت تكنولوژي سيستم اسمز معكوس، مرهون دلايل اقتصادي و سادگي بهره برداري از آن است. هزينه خريد اين سيستم در مقايسه با ساير تكنولوژي هاي تصفيه آب، نسبتا گران است. اسمز معكوس، نه مانند سيستم تقطير احتياج به تغيير فاز شديد انرژي دارد و نه ماند بسترهاي تعويض يوني احتياج به حجم زياد اسيد و سود (جهت احياي بسترهاي تعويض يوني) دارد.
در فرآيند RO، از يك پمپ و يك غشاي نيمه تراوا استفاده مي شود. پمپ، نيروي رانش را مهيا مي كند. غشاي نيمه تراوا بين آب و ماده حل شده، تمايل دارد كه آب را از خود عبور دهد، بنابراين، اكثر ماده حل شده در پشت غشا باقي مي ماند و اين كار موجب تغليظ جريان در پشت غشا مي شود.
همچنين غشاي RO قادر به حذف ذرات معلقي است كه به هيچ نحو قابل عبور از غشا نيستند. مگر اينكه آسيب مكانيكي به غشا وارد شود. (غشا پاره شود)
اسمز معكوس نيز يك فرآيند جداسازي است. در اين فرآيند، جريان آب خوراك به دو جريان آب محصول و جريان آب تغليظ شده تقسيم مي شود. اين روش با عمل فيلتر كردن آب كه در آن، كل آب خوراك از فيلتر عبور كرده و ذرات معلق در پشت فيلتر باقي مي مانند، مقايسه مي شود.
اسمز معكوس فرآيندي است كه در آن از فشار براي معكوس نمودن جريان اسمزي آب از درون يك غشاي نيمه‌تراوا استفاده مي‌شود. اگر يك غشاي نيمه‌تراوا بين دو محلول آب خالص و آب ناخالص قرار گيرد آب بطور طبيعي و تحت خاصيت اسمزي از غلظت بالاتر به غلظت پائين‌تر جريان مي‌يابد. اين پديده تا زماني كه پتانسيل‌هاي شيميايي دو طرف برابر گردند ادامه خواهد يافت. در حالت تعادل اختلاف فشار بين دو طرف غشا برابر اختلاف فشار اسمزي است. اگر فشاري برابر با اختلاف فشار اسمزي به محلول (Solution) غليظ‌تر اعمال گردد جريان آب قطع خواهد شد. در صورتي كه فشار اعمال شده بيشتر از فشار اسمزي (Osmotic pressure) باشد جهت جريان طبيعي آب معكوس خواهد گرديد.
غشاهاي جديد در يك فشار خاص، نمك بيشتري را دفع و آب بيشتري را از خود عبور مي دهند و نهايتا بازدهي انرژي، افزايش مي يابد. همچنين آنها بادوامند و قادر به دريافت آب خوراك و محلول هاي شيميايي قوي هستند.
نتيجه اين پيشرفت ها، موجب رشد مستمر تكنولوژي RO در كاربردهاي جديد شده است. براي پيشرفت صنايع RO و پذيرش آن، نياز به افرادي است كه از ابعاد مختلف با جزئيات اسمز معكوس، آشنايي داشته باشند.

اين فرآيند در واقع عكس فرآيند اسمز طبيعي است كه عبارتست از حركت طبيعي حلال (Solvent) از يك منطقه داراي غلظت پايين از طريق غشاء و ورود به منطقه داراي غلظت بالا بدون استفاده از فشار زياد. غشاء در اينجا نيمه تراواست بدين معنا كه اجازه عبور حلال را ميدهد اما نه از ماده حل شده.
اين روش قادر به حذف مواد آلي غير محلول، مواد آلي محلول، ويروس، باكتري و ذرات مي باشد و به عنوان پيشرفته ترين و كم هزينه ترين روش شناخته شده است. آب خام ورودي به غشا RO بايستي عاري از ذرات معلق، ميكروارگانيسم و كلر آزاد باشد كه به همين دليل در تمامي دستگاههاي RO. سيستم پيش تصفيه تعبيه مي گردد. معمولاً تجهيزات مورد استفاده جهت پيش تصفيه آب سيستمهاي RO معمولاً شامل موارد زير مي باشند: فيلتر شني و كربن اكتيو، سختي گيري، ضد عفوني با اشعهUV، تزريق كلر و مواد شيميايي نظير سديم متا بي سولفيت، آنتي اسكالانت، اسيد و در مرحله آخر ميكروفيلتر يا قيلترهاي كارتريج در ورودي آب به ممبرانهاي RO.

اجزا اصلي دستگاه اسمز معكوس:

- پيش تصفيه (Pre treatment) كه بسته به كيفيت آب ورودي قابل طراحي است.

- ممبران (Membrane) كه نوع آن بر حسب كيفيت ورودي و در خواستي آب انتخاب مي شود.

- پوسته هاي تحت فشار (Pressure Vessel) كه داراي تحمل فشار مطابق با نياز و سايز ممبران ها مي باشد.

- ميكرو فيلتر (Micro filter) كه جهت حذف ذرات معلق احتمالي باقي مانده تعبيه شده است.

- ماده ضد رسوب (Anti scalant) كه موجب محافظت بيشتر از ممبران مي شود.

- پمپ فشار قوي (High Pressure Pump) كه به منظور غلبه بر فشار اسمزي تعبيه ميگردد.

ابزار دقيق (Instrumentation) شامل جريان سنج، فشار سنج، دما سنج، pHسنج، هدايت سنج و ..

كاربرد رايج اسمز معكوس:

- نمك زدايي از آب شور دريا و تبديل آن به آب قابل شرب

- استفاده در همودياليز واحد هاي پزشكي

- تامين آب مورد مصرف براي ديگ هاي بخار

- تامين آب مورد مصرف جهت شستشوي قطعات حساس الكترونيكي و توليد انرژي الكتريكي

- تامين آب مورد مصرف در صنايع پلي مري، داروسازي، صنايع غذايي، آب مقطر سازي

 

 


برچسب‌ها: اسمز معكوس ، آب شيرين كن،

بازدید:

تصفيه آب

تصفيه آب چيست؟

انسان براي انجام فعاليت هاي خود به آب شيرين نياز دارد. آب شيرين يعني آبي كه ميزان نمك هاي آن بسيار كم باشد. آب درياها و اقيانوس ها شور مي باشد و استفاده كردن از آن ها مستلزم سرمايه گذاري جهت احداث آب شيرين كن با صرف انرژي و هزينه زياد مي باشد. تصفيه آب براي مصارف مختلفي همچون آشاميدن، تامين آب صنعتي، تفريحات آبي يا بسياري از كاربردهاي ديگر مي باشد. در واقع عمليات تصفيه، آلاينده ها و اجزاي نامطلوب را حذف مي كند و يا غلظت آن ها را كاهش مي دهد به طوري كه آب براي استفاده مورد نظر مطلوب شود.
شايد بتوان گفت كه تصفيه آب شرب، به دليل وابستگي شديد حيات و سلامت انسان به آب سالم، نسبت به تصفيه آب براي مصارف ديگر اهميت بيشتري دارد. منظور از تصفيه آب آشاميدني، حذف آلاينده ها براي به دست آوردن آبي است كه براي مصرف انسان هيچگونه خطري ايجاد نكند. زيرا منابع آب آشاميدني عموما در معرض آلودگي قرار دارند. موادي كه در طول فرايند تصفيه آب حذف مي شوند عبارتند از: ساير جامدات آلي و معدني و جامدات معلق، عوامل بيماري زا و جلبك ها. در اين نوشته به سوال: تصفيه آب چيست؟ پاسخ مي دهيم. زيرا تصفيه آب علاوه بر اهميت در رابطه با شرب، در زمينه هاي ديگر نيز حائز اهميت است.

فرايند هاي تصفيه:

فرايند هاي مربوط به مراحل تصفيه و حذف آلاينده ها شامل واحد هاي فيزيكي مانند ته نشيني، فيلتراسيون و روش هاي فيزيكي گند زدايي مي باشد. همچنين فرايند هاي شيميايي مانند گندزدايي با مواد شيميايي، انعقاد و لخته سازي، تبادل يون و تنظيم pH مي باشد.

كاربرد هاي آب تصفيه شده

آبياري پارك ها، كشتزارها، باغات
استفاده مجدد صنعتي
تزريق به آب هاي زيرزميني
افزايش باتلاق ها و مرداب ها به منظور مرطوب نگه داشتن سطح زمين و حفظ مناظر طبيعي

مراحل تصفيه آب:

معمولاً آب طبيعيچه براي مصارف آشاميدني و چه براي مصارف صنعتي نياز به تصفيه دارد. مهمترين دليلي كه مي توان جهت عمل تصفيه آب بيان نمود عبارت است از ميكروب زدائي كه سرمنشاء و موجب اكثر بيماريهاست. اصولاٌ براي مطبوع و خوش طعم كردن آب و برطرف نمودن بوي نامطبوع، رنگ و همچنين تيرگي و غبارزدائي، عمل تصفيه آب ضروري است . بنابر اين لازم است براي نيل به اين هدف با توجه به اصول فيزيك ، مكانيك و شيمي كه در مجموع به نام تصفيه يا پالايش آب موسوم است يك سري عمليات فيزيكي و شيميائي بر روي آب مصرفي انجام داد. عبارت معمول فرآيندهاي تصفيه آب شامل تركيبي ازفرايند هاي انعقاد، لخته سازي، ته نشيني، صاف كردن، گندزدائي به اضافه فرايند هاي ديگر كنترلي و تجهيزات اندازه گيري است. روش هايي به نام تصفيه مقدماتي نيز براي كاهش ناخالصي ها و يا تغيير مشخصات نامطلوب آب قبل رسيدن به تصفيه خانه وجود دارد كه بدين وسيله از فشار بر مراحل اصلي تصفيه اب كاسته مي شود . امروزه متداول ترين مراحل در تصفيه آب عبارتند از:

آبگير
جهت تصفيه آب هاي سطحي معمولا در ابتدا، آب را از طريق واحدي به نام آبگير از منبع برداشت نموده و آن را به تصفيه خانه انتقال مي دهند. آبگير معمولا يك واحد ساختماني با يك ساختمان بتني است كه براي تامين آب آرام و عاري از مواد شناور با كيفيت بهتر از منبع آب استفاده مي شود. آب فراهم شده از طريق آبگير در مقايسه با منبع اصلي صافتر است و كيفيت بهتري دارد. به همين دليل محل آبگير بايد در بالادست جريان هاي آبي شهري باشد و هيچ گاه نبايد در محل هايي با جريان گردابي سيلابي قرار گيرد. در محل آبگير معمولا با استفاده از توري هايي عمل آشغالگيري انجام مي شود و در مجموع تصفيه ساده فيزيكي انجام مي پذيرد.

آشغالگيري
تصفيه خانه آب داراي واحدهاي مختلفي جهت جداسازي جامدات معلق از آب است. انتخاب يك واحد خاص يا تركيبي از فرآيندهاي مختلف براي حذف جامدات معلق به ويژگي هاي جامدات، غلظت آنها و درجه تصفيه آب مورد نياز بستگي دارد. به عنوان مثال جامدات بزرگ و سنگين مي توانند با شبكه آشغالگيرهاي ميله اي يا توري هاي ريز جداسازي شوند. جامدات معلق ريزتر و كلوئيدي با ته نشيني به كمك مواد شيميايي و صاف كردن حذف مي شوند.

اهداف آشغالگيرها به شرح زير عبارتند از:
جداسازي و حذف مواد بزرگ حمل شده با آب خام كه مي توانند راندمان فرآيندهاي بعدي تصفيه را تحت تاثير قرار دهند و در عملكرد آنها مشكل ايجاد نمايند.
حفاظت از واحدهاي بعدي تصفيه خانه در مقابل اشياي بزرگ كه مي توانند سبب انسداد و صدماتي در برخي تجهيزات شوند.

تصفيه شيميايي مقدماتي
در اين مرحله از مواد شيميايي براي كنترل رشد گياهان آبزي استفاده مي شود. مشكلاتي كه گياهان آبزي در تصفيه خانه ها به وجود مي آورند نتيجه رشد بيش از حد چند گياه در مواقع معيني از سال است. بعضي از انواع گياهان آبزي (جلبك ها- گياهان آبزي ريشه دار) ايجاد بو و مزه خاصي در آب مي نمايند. هم چنين آنها مي توانند در فرآيندهاي تصفيه ايجاد اختلال نمايند.

ته نشيني مقدماتي
ته نشيني موجب جداسازي فيزيكي مواد جامد از آب مي شود. در عمل ته نشيني كليه موادي كه دانسيته آنها بيش از آب است به طريق ثقلي جداسازي مي شوند. به عبارت ديگر در اين مرحله ذرات مجزا ته نشين مي شوند. ذرات مجزا به ذراتي گفته مي شود كه اندازه، شكل و وزن مخصوص آنها با زمان تغيير نمي كند. مانند سنگ ريزه، شن، ماسه و ساير مواد ريگ دار آب خام زمان ماند. (مدت زمان توقف آب در استخر) در اين استخرها بين ۱ تا ۴ ساعت متغير است.

هوادهي
هوادهي فرآيندي است كه برخي اوقات براي تهيه آب آشاميدني از آن استفاده مي شود. از هوادهي ممكن است براي خارج ساختن گازهاي نامطبوع در آب گاز زدائي با افزودن اكسيژن به آب براي تبديل مواد نامطلوب به شكلي مناسبتر (اكسيداسيون) استفاده مي شود. هوادهي معمولا براي تصفيه آبهاي زير زميني به كار مي رود، زيرا آبهاي سطحي براي مدت زمان كافي با اتمسفر در تماس بوده و از اين رو عمليات انتقال گاز به صورت طبيعي انجام مي پذيرد.

هوادهي در حقيقت وارد اكسيژن اتمسفر به داخل آب است كه در بهبود كيفيت آب بسيار موثر مي باشد، در عين حال گازهائي نظير دي اكسيد كربن و هيدروژن سولفوره را كه ممكن است در تاسيسات تصفيه اثرات نامطلوبي داشته باشد از آب خارج مي سازد. هوادهي در موارد زير لازم الاجرا مي باشد؛

كنترل ميزان هيدروژن سولفوره
براي خروج گاز كريتيك
بهبود طعم آب ناشي از رشد انگل ها
حذف تركيبات آهن و منگنز محلول آب
بالا بردن ميزان اكسيژن محلول آب براي بهبود طعم و بو
از طريق اكسيداسيون، بعضي از گازها و فلزات محلول را مي توان از آب خارج نموده كه به شرح ذيل عبارتند از گازهايي كه با اكسيداسيون از آب خارج ميشوند:

هيدروژن سولفوره
دي اكسيد كربن
متان
آهن و منگنز
مزه و بو

انواع هوادهي:

الف) هوادهي پاششي

در اين روش آب از لوله هاي سوراخدار عبور داده مي شود. آب خروجي از سوراخ ها به صورت پاششي به مخزني كه در پايين لوله ها تعبيه شده است، مي ريزد و عمل هوادهي انجام مي شود. در اين روش قطر نازل ها حدود ۲ تا ۴ سانتي متر است تا مانع گرفتگي آنها شود.

ب) هوادهي آبشاري
در اين روش هوادهي از پله هايي به بلندي ۲-۳ متر بين ۴ تا ۶ پله استفاده مي شود. آب در حين ريزش آبشاري از روي پله ها در سطح وسيعي با هوا تماس داشته و عمل اصلاح كيفيت آب كه مورد نظر است، انجام خواهد شد. تعداد پله ها زمان برخورد بين آب و هوا را تعيين مي كند

ج) هوادهي چند سيتي يا يا ريزش آب
برج هاي سيني دار طبيعتا مشابه برج هاي آبشاري هستند، به اين معني كه آب بالا برده مي شود و به ارتفاع پايين تر ريزش مي كند. برجهاي سيني دار سوراخدار محتوي سنگ، سراميك يا بسترهاي متخلخل ديگر هستند. برجهاي سيني داري بيشتر براي اكسيداسيون آهن و منگنز مورد استفاده قرار مي گيرند

د) هوادهي با تزريق هوا
در اين روش حباب هوا به داخل مخزن آب تزريق مي شود۔

ه) هوادهي فواره اي
در اين روش فواره ها كه شامل لوله مشبك معلق بر فراز مخزن گيرنده مي باشند موجب عمل هوادهي آب مي شوند


برچسب‌ها: تصفيه آب، تصفيه آب خانگي، تصفيه آب صنعتي،

بازدید:

كربن اكتيو

كربن اكتيوچيست؟
كربن فعال (به انگليسي: Activated carbon) يا كربن اكتيو به گروهي از مواد كربني با پوكي و سطح داخلي بالا اطلاق مي‌شود كه به‌دليل مساحت داخلي قابل توجه، ساختار پوك و منفذي، ظرفيت جذب بالا، قابليت فعال‌سازي مجدد سطح و همچنين قيمت پائين در مقايسه با جاذب‌هاي غيرآلي مانند زئوليتيك، مادهٔ منحصربه‌فردي مي‌باشند. كاربرد مهم و قابل اهميت آنها در جداسازي بو، رنگ، مزه‌هاي غيردلخواه از آب در عمليات‌هاي خانگي و صنعتي، بازيافت حلال، تصفيه هوا به‌ويژه در رستوران‌ها، صنايع غذائي و شيميائي مي‌باشد.
براي مثال سطح خارجي يك گرم از كربن فعال در حدود ۳٬۰۰۰ مترمربع سطح تماس دارد.
كربن فعال از پيروليز موادكربني از قبيل چوب، زغال‌سنگ، هسته يا پوسته ميوه‌ها مانند پوسته نارگيل حاصل مي‌گردد و در مراحل بعدي تحت عمليات فعال‌سازي قرار مي‌گيرد. پيروليز موادكربني، بدون حضور هوا، باعث تخريب مولكول‌هاي غيرآلي مي‌شود كه يك ماده پودري كربني از آن ايجاد خواهد شد. جسم توليدشده داراي سطح ويژه و تخلخل بالايي مي‌باشد. سه فرايند اصلي براي فعال‌سازي كربن در نظر گرفته مي‌شود:

فعال‌سازي با بخار
فعال‌سازي با دي‌اكسيد كربن
فعال‌سازي شيميايي

در ميان سه روش بالا فعال‌سازي با بخار بهترين گزينه به لحاظ زيست‌محيطي و اقتصادي است درحالي‌كه فعال‌سازي شيميايي بيشترين سطح و تخلخل را حاصل مي‌كند.

موارد مصرف دارويي:
براي درمان بعضي از مسموميت دارويي يا سموم خوراكي در ساعات اوليه پس از مصرف بكار مي‌رود.

مكانيسم اثر:
كربن فعال به دليل داشتن خلل و فرج با اتصال به داروها و سموم موجود در لوله گوارشي جذب آنها را مختل مي‌كند.

متابوليسم دارو:
مصرف آن خوراكي و جذب آن بسيار اندك است..

عوارض جانبي:
سوء جذب و اسهال، تداخل در جذب ساير داروهاي خوراكي.

توليدكننده كربن فعال

جاكوبي Jacobi: توليدكننده كربن اكتيو، جاكوبي برندي سوئدي است كه جزو با كيفيت‌ترين كربن اكتيوهاي جهان محسوب مي‌شود. البته نمونه تقلبي نيز دارد. با اين حال كربن جاكوبي اصلي در ايران نيز يافت مي‌شود.

نوريت Norit: نوريت برندي هلندي است كه جزو با كيفيت‌ترين كربن اكتيوهاي جهان مي‌باشد. نوريت اصلي در ايران يافت مي‌شود.

جاكوبا jacoba: برندي چيني از توليد كربن اكتيو مي‌باشد (جاكوبا كربن اكتيو بر پايه پوسته نارگيل توليد مي‌كند).

انواع كربن فعال

كربن فعال پودري
كربن اكتيو پودري يا پودر كربن فعال سايز كمتر از ۱ ميلي‌متر و قطر متوسط بين ۰/۱۵ – ۰/۲۵ ميلي‌متر دارد. مزيت مهم كربن فعال پودري مقدار بالاي سطح فعال در واحد حجم است، اما به دليل اندازه ريز ذرات افت فشار بالايي را ايجاد مي‌كند.كربن فعال پودري به صورت ذرات كربن فعال باقي مانده بر روي غربال مش ۵۰ (۰/۲۹۷ ميليمتر) تعريف مي‌شوند. اين گروه كربن از مواد ريزتر كربن خرد يا آسياب شده كه ۹۵–۱۰۰٪ آن از غربال ذكر شده عبور مي‌كنند، ساخته شده‌اند. ASTM ذراتي كه از غربال مش ۸۰ (۰/۱۷۷ ميليمتر) عبورمي كنند را دراين گروه طبقه‌بندي مي‌كند.

كربن فعال گرانول
كربن اكتيو گرانول در مقايسه با كربن اكتيو پودري سايز ذرات نسبتاً بزرگتر و در نتيجه سطح خارجي كوچكتر دارند. به دليل سرعت بالاي نفوذ گازها و مايعات اين نوع كربن براي جذب و بخار مناسب مي‌باشد. كربن گرانول براي تصفيه آب، بوزدايي وجداسازي مواد موجود در جريانها و نيز در حوضچه‌هاي اختلاط سريع استفاده مي‌شوند. كربن فعال گرانول در سايزهاي ۲۰×۸، ۴۰×۲۰، ۳۰×۸ براي استفاده در فاز مايع و سايزهاي ۶×۴، ۸×۴، ۱۰×۴ براي استفاده در فاز بخار ساخته مي‌شوند.كربن اكتيو گرانول سايز ۴۰×۲۰ از ذراتي تشكيل شده‌است كه در محدوده مش ۲۰ تا ۴۰ هستند و از مش شماره ۲۰ (۰/۸۴ ميليمتر) عبور مي‌كنند اما بر روي غربال استاندارد آمريكايي شماره ۴۰ (۰/۴۲ ميليمتر) باقي مي‌مانند و عبور نمي‌كنند. محبوبترين نوع كربن فاز آبي، سايزهاي ۳۰×۸ و ۴۰×۱۲ هستند كه به دليل ايجاد تعادل مناسب بين پارامترهاي سايز، مساحت و افت فشار در اين نوع كربن گرانول مي‌باشد.

كربن فعال ميله اي يا كبريتي و مدادي (Pellet)
كربن اكتيو ميله اي يا كربن اكتيو مدادي به شكل استوانه اي است و قطري بين ۰/۸ تا ۱۳۰ ميليمتر دارد. براي تهيه كربن فعال پودري را با يك پيوند دهنده به هم متصل كرده و درون يك بسته استوانه اي شكل قرار مي‌دهند. كربن فعال اكسترودد يا كربن فعال استوانه اي ويژگي‌هايي شامل افت فشار كم، قدرت مكانيكي بالا و ميزان غبار كم دارد و به‌طور عمده براي جذب در فاز گازي استفاده مي‌شوند.
   


برچسب‌ها: كربن، كربن فعال، كربن اكتيو، ميله اي، پودري، گرانولي، جاكوبا، جاكوبي، نوريت، ،

بازدید:

رزين تبادل يوني

دانه‌هاي رزين تبادل يوني چيست؟

رزين تبادل يوني يا پليمر تبادل يوني يك رزين يا پليمر است كه به عنوان يك محيط براي مبادله يون عمل مي‌كند. اين رزين يك ماتريس نامحلول (يا ساختار نگهدارنده) است كه به‌طور معمول در شكل ميكرومهره‌هاي كوچك (۰٫۲۵–۰٫۵ ميلي‌متر شعاع)، معمولاً سفيد يا زرد، ساخته شده از يك بستر پليمر ارگانيك مي‌باشد. دانه‌ها معمولاً متخلخل هستند و مساحت جانبي داخلي و خارجي بالايي ايجاد مي‌كنند. به دام افتادن يون‌ها با آزاد شدن يون‌هاي ديگر همراه است، به همين دليل به آن فرايند تبادل يون گفته مي‌شود. انواع مختلفي از رزين‌هاي تبادل يوني وجود دارند. اكثر رزين‌هاي موجود در بازار از پلي استايرن سولفونات ساخته شده‌اند.

رزين‌هاي تبادل يوني به‌طور گسترده‌اي در فرايندهاي جداسازي، تصفيه و ضدعفوني كردن استفاده مي‌شود. شايع‌ترين كاربردهاي آن رسوب‌زدايي و تصفيه آب است. در بسياري از كاربردهاي اين چنيني، رزين‌هاي تبادل يوني به عنوان يك جايگزين انعطاف پذيرتر به جاي استفاده از زئوليت‌هاي طبيعي يا مصنوعي معرفي شدند. همچنين رزين‌هاي تبادل يوني در فرايند فيلتراسيون بيوديزل بسيار كاربردي هستند.
 

انواع رزين
اكثر رزين‌هاي متداول مورد استفاده بر پايه پلي استايرين اتصال عرضي هستند. نواحي تبادل-يوني واقعي پس از پليمري شدن ايجاد مي‌شوند. به علاوه، در مورد پلي استايرين، اتصال عرضي پس از كوپليرمريزاسيون استايرين و درصد كمي دي‌واينيل بنزين (divinylbenzene) اتفاق مي‌افتد. اتصال عرضي ظرفيت تبادل يوني رزين را كاهش داده و باعث افزايش زمان فرايند تبادل يون مي‌شود، اما باعث توانمندي رزين مي‌شود. اندازه ذرات نيز از پارامترهاي تأثيرگذار در تبادل يون است؛ ذرات كوچكتر باعث بهبود تبادل يون شده اما از طرفي باعث افزايش افت فشار آب در طول مسير ستون تبادل يون مي‌شود.


علاوه بر اينكه رزين‌ها به شكل دانه‌هاي ريز ساخته مي‌شوند، برخي رزين‌ها به شكل ممبران (غشا) نيز ساخته مي‌شوند. از ممبران‌هاي تبادل يوني، كه از رزين‌هاي تبادل يوني اتصال عرضي ساخته شده‌اند و فقط به يون‌ها اجازه عبور مي‌دهند، و نه آب، در الكترودياليز استفاده مي‌شود.


۴ گونه اصلي از رزين‌ها وجود دارد كه در گروه عاملي با هم تفاوت دارند:


اسيدي قوي، معمولاً حاوي گروه‌هاي سولفونيك اسيد هستند، براي مثال پلي استايرن سولفونات، يا PolyAMPS.
قليايي قوي، معمولاً حاوي گروه‌هاي ۴ تايي آمينو هستند، براي مثال گروه‌هاي كاتيون آمونيوم نوع چهارم. مثال: PolyAPTAC.
اسيدي ضعيف، معمولاً حاوي گروه‌هاي كربوكسيليك اسيد هستند.
قليايي ضعيف، معمولاً حاوي گروه‌هاي آمينو اوليه، ثانويه و ثالث هستند. مثال: پلي‌اتيلن‌ايمين.


برچسب‌ها: رزين،

بازدید:

[ ۱ ]